Материалдық-техникалық база

Лабораториялық базасының сәйкестiгi және оқу кабинеттерi.


2008 жылы 1 қырқүйек күнінен бастап «Құрылыс» кафедрасы жұмыс істейді  және КОК-да орналасқан:
1.      КОК – 312 кафедра меңгерушісі кабинеті – 18 м2.
2.      КОК – 314 ПОҚ кабинеті – 29,8 м2.
3.      КОК – 318 интерактивтік тақтамен жабдықталған дәрісхана – 56 м2
4.      КОК – Ц4 құрылыс құрылымдарын сынау зертханасы - 16 м2.
5.      КОК – Ц9 ғимараттарды және үймереттерді зерттеу зертханасы - 16 м2.
6.      КОК – 316 – компьютерлік кабинет – 20 м2. КОК 206 – компьютерлік класс – 32м2.
7.      КОК – 214 интерактивтік тақта мен мультимедиялық техникамен жабдықталған дәрістік зал;
8.      КОК – 207 «Су және микробиологияның химиясы» зертхана – 34м2;
9.      КОК – Ц2 «Жылыту», «Желдету және газбен қамтамасыз ету» зертханасы - 34м2;
10.  КОК – Ц5  «Сумен жабдықтау және канализация» зертханасы - 48м2;
11.  КОК – Ц7  «Жылутехника» және «ТГУ» зертханасы - 34м2;
12.  КОК –  Ц6  «Гидравлика и сораптар» зертханасы - 18м2;
13.  КОК –  104 «Құрылыс материалдар» зертханасы - 36м2.


Әр лабораторияда паспорт құралған, техникаға және өрт қауiпсiздiк бойынша журналдар болады.


(206, 316 КОК дәрiсханасы) интернет-классқа әр күндер бойынша студенттердің интернетке кіруіне мүмкіндік жасалған, сонымен бiрге құрылыс мамандығы бойынша магистранттардың лабораториялық сабақтарды 214 КОК-та өтуде. Қазіргі заманғы компьютерлік техникасымен жабдықталған ҚазҰТУ-дың компьютерлік кластары магистранттарға курстық жұмыстар және жобалардың орындауға, магистрдiң ғылыми-зерттеу жұмыстары үшiн қажеттi мәлiметтерді ғаламтор желiсінен алуға мүмкiндiк береді.


Институттың  материалды-техникалық  камтамассыздығы  - 6 компьютер класстарында  36 ПК бар, оларға 13 оқұлық программалар енгізілген:
1.графикалық: аutocad-2008, Аrchicad, 3d max, photoshop
2.есептік: skad, компас 3d, мономах, Lira 9.4, foundation 12.4, stark es, ansys 6,0
3.аудармашы: комплексная Fine reader, Promt
4.Виртуалды зертханалық жұмыстар  «Геотехника» - 316 каб.


Әр лабораторияда паспорт құралған, техникаға және өрт қауiпсiздiк бойынша журналдар бар.


Құрылыс материалдар зертханасында құрылыс материалдардың қасиеттері зерттеледі, ал «Ғимараттар мен үймереттерді сынау» пәні бойынша өлщеуші аппараттар бар, олар: тензометрлер, Кашкаров балғасы, прогибомеры және т.б.


Қолданылатын талаптарға сәйкес сонымен бiрге технологиялармен танысу, сондай-ақ қазiргi заманғы магистрантарға оқу стендтерi, жабдық және бағдарламалармен қамтамасыз етуi магистрантардың бiлiм алуына мүмкiндiк бередi, олар: өлшем және материалдар, оның қасиеттерiнiң сапаның бағасы әдiстемелерiндегi бұйымдардың цифрларға, қолдану қазiргi табыстардың түрiндегi үш өлшемдi виртуалды объекттiң жасауы сипаттамасы.

Наверх