Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедрада «Техносферада және тіршілік ортасындағы қауіпсіздік» кафедрасының ғылыми мектебіне сәйкес тақырыптар бойынша НИР, соның ішінде, төмендегілер орындалады:

  • техносфераның зиянды және қауіпті факторларын зерттеу, қолайсыз инциденттерді азайту әдістері мен тәсілдерін жетілдіру;
  • тау-кен өндірісі саласында әуе кеңістігін қалпына келтіру;
  • ҚР кәсіпорындарында өндірістік жарақаттанушылық анализі;
  • ескерту мен қорғаныстың жаңа әдістерін жетілдіру үшін техногендік және табиғи сипаттағы төтенше жағдайлардың зақымдаушы факторлары:
  • қоршаған ортаның инженерлік қорғанысы;
  • өндіріс қалдықтарын кәдеге жарату, кейін пайдалы компоненттерді шығарып алу;

 

Тіршілік қауіпсіздігі кафедрасында техносфера облысындағы ғылыми бағдарлама және жоба, қоршаған ортаны қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау бағдарламалары бар, сондықтан ЖОО басты ұйымдастырушы болып табылады. Болат және балқыту  Москва институтымен бірге  кафедра Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция «Тіршілік қауіпсіздігіндегі жаңа техника» жыл сайын өткізіліп тұрады. Сонымен қатар кафедра Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция «Приморские зори» Ресей, Владивосток қаласы Федералный Дальневосточный Университет огркомитетінің мүшесі болып табылады. ТҚ кафедрасы әр түрлі университетпен және ұйымдармен ғылыми семинарлар ұйымдастырылады, ол жерде техносфера қауіпсіздігінің проблемалары туралы сұрақтар талқыланады.  Кафедра ғалымдарының 50% аса Экология және қауіпсіздік Халықаралық ғылым академиясының мүшелері болып табылады (МАНЭБ).

 

PhD докторы, ассоц. Профессор Жумадилова Ж.О. редколегияға қатысады және Халықаралық ғылыми журналдардың рецензенті болып табылады:

- American Journal of Enviroment Protection;

- International Journal of materials science and applications.

Наверх